Tag: Narita

Shirokujichu Aeon Narita Mall

October 9, 2016

หลายๆ คนอาจจะไปญี่ปุ่นแบบคณะทัวร์ วันแรกหรือวันสุดท้ายของการอยู่ญี่ปุ่น ถ้าขึ้นเครื่องที่สนามบินนาริตะนั้น ส่วนมากจะไปดรอปไว้ให้ที่ห้าง Aeon ครับ แล้วถ้าหิวข้าวขึ้นมา จะกินร้านไหนดีหล่ะ วันนี้ผมมาแนะนำร้านให้ครับ